Regulamin serwisu

 1. Sklep internetowy www.tlclampy.pl jest własnością firmy
  TLC Elżbieta Trochanowska
  ul.Podleśna 10d
  05-092 Łomianki
  NIP: 118-136-42-19
  REGON: 141504926
 2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza zamówień lub pocztą e-mail. Każde zamówienie złożone przez klienta wysyłane jest do administratora strony do akceptacji a także do klienta w formie kopii informującej o złożeniu zamówienia. W odpowiedzi administrator sklepu wysyła do klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie wysłane przez administratora systemu wraz z aktualną wyceną oraz informacją o dostępności produktu a także datą realizacji stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Samo przesłanie zamówienia przez klienta (czy to samodzielnie przez pocztę elektroniczną, czy też poprzez formularz zamówień w sklepie internetowym), bez jego akceptacji przez administratora systemu, która to wyrażana jest poprzez odesłanie do klienta maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, NIE stanowi zawarcia umowy klienta z firmą TLC dotyczącej sprzedaży produktów.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia w tym samym czasie, możliwa jest dostawa partiami. W takim przypadku klient ponosi koszty każdej z dostaw.
 5. Towar można również odebrać osobiście w Łomiankach(ul.Podleśna 10d) po uprzednim umówieniu.
 6. Z uwagi na fakt, iż większość oferowanych towarów sprowadzanych jest na zamówienie klienta, termin realizacji jest każdorazowo uzgadniany z klientem, w czasie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  Czas realizacji zamówienia zależy od aktualnych stanów magazynowych. Czas dostawy liczony jest od dnia wpłynięcia zaliczki na nasze konto. Część produktów jest w stałej sprzedaży, jednak w dużej mierze lampy są sprowadzane na indywidualne zamówienie. Średni czas oczekiwania na realizację zamówienia waha się od 1-4 tygodni.
 7. Za towar sprowadzony na zamówienie klienta, pobierana jest zaliczka w wysokości *30%* wartości zamówienia. W takim przypadku termin realizacji zamówienia liczy się od dnia wpłynięcia zaliczki na nasze konto.
 8. Zwrot towaru
  Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną : e-mail : tlc@data.pl lub listem poleconym na adres: TLC Elżbieta Trochanowska 05-092 Łomianki; ul.Podleśna 10d, przed jego upływem.

  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy: [pobierz]

  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

  Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
  należy zwrócić na adres sprzedawcy.

  Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni oddnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny
  sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, winien pozostawać w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem dokumentacji.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 10. Ceny lamp nie zawierają kosztu montażu, kosztu transportu ani kosztu źródeł światła (za wyjątkiem lamp, które oferują źródła światła w standardzie).
 11. Za każdą transakcję wystawiany jest paragon fiskalny a faktura VAT dostępna jest na życzenie klienta.
 12. Zapłata za zakupiony towar może nastąpić za pomocą:
  • przelewu bankowego na konto firmy:
   TLC Elżbieta Trochanowska
   ul.Podleśna 10d
   05-092 Łomianki
   mBank
   26 1140 2004 0000 3102 5428 9905
  • osobiście w siedzibie firmy
 13. Przy płatności na konto, towar jest wysyłany do klienta natychmiast po wpłynięciu pieniędzy na konto, pod warunkiem jego dostępności w naszych magazynach.
 14. Towary objęte są gwarancjami producentów.
 15. Wszystkie produkty posiadają certyfikat Unii europejskiej CE.
 16. Reklamacje można składać listownie lub pocztą e-mail.
 17. Nie przyjmujemy zamówień ani reklamacji składanych telefonicznie.
 18. Dostawa kurierem jednej paczki kosztuje minimum 30 złotych, chyba, że w ofercie zaznaczono brak opłaty ("dostawa gratis"). W zależności od gabarytów pojedynczego opakowania lub większej ich ilości cena może ulec zmianie.

 

przykładowe produkty:

TLC Elżbieta Trochanowska
ul. Podleśna 10d
05-092 Łomianki
tel. +48 609-030-190
e-mali: tlc@data.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. TLC Elżbieta Trochanowska
Przygotwanie i wdrożnie KMB.pl